Пробен комплект iPhysio®

product image
product image

Пробен комплект опори - гама etk


реф. KIE_3N

Описание

Комплектът съдържа пробни опори и е идеалният инструмент за избор на височината и формата на Profile Designer, който е най-подходящ за вашия клиничен случай.
Комплектът се автоклавира и може да се използва повторно.


Производител: ETK